Dobry stan gospodarki i przewidywalność kursów

Dobry stan gospodarki i przewidywalność kursów

Działania na rynku wymiany walut zawsze wiążą się ze sporym ryzykiem. Dla przeciętnego Kowalskiego, debiut w charakterze tradera może skończyć się katastrofalnie, bo sam rynek będzie przypominał raczej zbiór losowych zdarzeń, niż jakikolwiek ciąg przyczynowo-skutkowy. Za to już specjalista spojrzy na rynek forex inaczej, wychwyci pewne trendy, spróbuje przewidzieć nastroje i kursy. Niestety zdarza się, że nawet specjalista ma niewielkie szanse na podjęcie trafnej decyzji. Tym bardziej, że nawet dobry stan gospodarki nie gwarantuje braku nieprzewidywalnych zdarzeń i zmiany kursów walut.

Sytuacja tego typu może być pochodną odpływu kapitału. Wystarczą negatywne nastroje inwestorów, a te zależą od wielu czynników. Jeśli mamy do czynienia z tzw. płytkim rynkiem, nawet niewielkie wydarzenia mogą mieć duże znaczenie dla wartości danej waluty. Płytki rynek to taki, na którym istnieje niski obrób, a co za tym idzie – nawet odpływ kilkuset milionów odbije się lokalnie dużym echem.