Handel „kanadyjczykiem”

Handel „kanadyjczykiem”

Jedną z popularnych, choć nie mieszczących się w ścisłej czołówce par walutowych jest USD/CAD, a więc para nazywana „loonie” lub „Kanadyjczykiem”, a ściślej rzecz ujmując – jest to para uzależniona od dolara amerykańskiego i dolara kanadyjskiego. Kurs tej pary rośnie, gdy rośnie wartość dolara amerykańskiego lub spada kurs dolara kanadyjskiego. Wartość całej pary spada natomiast, gdy spada kurs dolara lub rośnie kurs kanadyjskiej waluty. Jakie dane powinniśmy obserwować, aby podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne związane z tą parą?

Kluczową informację dla pary dolarów amerykańskiego i kanadyjskiego jest wysoki stopień zależności Kanady od eksportu i importu towarów do i ze Stanów Zjednoczonych. Ponad 80% towarów eksportowanych przez Kanadę trafia do USA, a więc niż połowa towarów trafiających do Kanady z zagranicy, pochodzi od południowych sąsiadów.

Inna ważna informacja to ceny ropy, które wykazują ścisną współzależność z kursem dolara kanadyjskiego. Jest to spowodowane dużymi złożami ropy w Kanadzie i wysokim stopniem uzależnienia kanadyjskiej gospodarki od sprzedaży wydobywanego surowca.