Kredyt w obcej walucie?

Kredyt w obcej walucie?

Z kredytów zaciąganych w walucie innej niż złotówka korzysta wielu Polaków. Zwykle pomysł ten wydaje się dobrą metodą na oszczędność, zwłaszcza wtedy, kiedy przewidujemy, iż złoty będzie się umacniał w stosunku do waluty, w której posiadamy kredyt – rzecz jasna wtedy, gdy zarabiamy w złotówkach. Niektórzy eksperci są jednak zdania, że bardziej opłacalny jest kredyt zaciągany w walucie, w której zarabiamy. Skąd taki pogląd?

Największą przyczyną, dla której kredyt złotówkowy (lub walutowy, jeśli zarabiamy np. w euro czy dolarach) jest bardziej opłacalny, jest mniejsze ryzyko wahań wysokości raty. Nawet jeśli nastąpią w tej kwestii jakieś zmiany, nie będą to prawdopodobnie gwałtowne wzrosty i obniżki. Każda zmiana będzie stopniowa i łatwiejsza do przewidzenia, niż zmiana wynikająca z różnicy kursów pomiędzy walutami.

Z przewidywaniem kursów walut i ich wzajemnych zależności spore problemy mają nawet eksperci. Biorąc kredyt walutowy (jeśli zarabiamy w złotówkach), musimy liczyć się z niemałym ryzykiem. Tym większym, im większy kredyt jest przedmiotem naszej umowy z bankiem. Zakładając, że mówimy o kredycie hipotecznym, a więc spłacanym przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, kurs walut w tak dalekiej perspektywie jest po prostu nieprzewidywalny. Ryzyko z nim związane można porównać do gry w ruletkę. W tej materii najlepszego przykładu dostarczyły wahania franka szwajcarskiego, a więc waluty nieustannie postrzeganej jako stabilną i minimalizującą ryzyko. Niestety kryzys gospodarczy mocno wstrząsnął frankiem, który przez pewien okres stał się przyczyną wielu kłopotów, a nie lekarstwem na problemy finansowe, którym zwykł być. Podobne wahania mogą mieć miejsce w przypadku innych walut, w których banki oferują nam kredyty. Ani dolar, ani funt brytyjski lub japoński jen nie gwarantują nam, że w przeciągu kilkunastu lat ich pozycja będzie niezmieniona w stosunku do złotówki.